Oleh: rullyindrawan | Desember 8, 2010

Lima Puluh Taun

Lima Puluh Taun
Rully Indrawan
“Indonesia adalah bagian dari diri saya”, ceuk Obama. Alus kacida jeung tepat ceuk kuring mah omongan eta teh keur bangsa urang nu kiwari keur loba dirundung musibat mah. Sumpingna Presiden negara adi daya ka urang, pikeun balarea mah ninggalkeun rea pisan kesan. Pribadi anu sederhana, someah, cerdas jeung rupa-rupa kesan lianna nu bisa jadi positif oge negatif. Keur sakuringeun mah, bewara Obama teh asa diingetan perkara umur, pedah sarua taun gelarna ka alam dunya, sarua papada rek manjing lima puluh taun.
Heuh lima puluh taun, geuning geus lila kumelendang di alam dunya teh. Asa kamari keneh, dituntun indung mipir-mipir jalan cikole balik ka imah di Tipar. Da saacan kuring sakola, sok dibabawa ka tempat ngajar indung. Asa cik keneh, tiap poe guyang di cikolawing sabot nungguan indung nyeseh di tampian. Enya tiap poe guyang teh, da basa indung pindah pancen ngajarna ka Cibadak ti Sukabumi, imah nu dicicingan teh teu aya sumuran. Asa ngolebat keneh, basa hiji poe indung mulang ti Bandung nyodorkeun kartu tes, ngajurung laku kudu neruskeun kuliah. Beu kuliah, rumasa matak sakola di SMEA oge maksud teh rek terus gawe wae sugan bisa ngabantu-bantu kolot. Basa kuring nanya timana beayana, indung ngawaler “nya urang ngabagi huap wae”.
Pleng wae ti harita mah, waktu teh asa nyerelek. Komo basa geus rimbitan mah, kecap sibuk teh asa geus merenah ngajawab pamenta kolot sing rada remen balik teh. Sadar-sadar teh, basa aa Gym khutbah wukuf di Arafah tujuh taun ka tukang medar perkara ihlasna nyaah kolot ka anak. Kuring bati rambisak rumasa gede pisan dosa ka kolot teh, loba nyapirakeun ku alatan kecap sibuk. Asa kaubaran soteh dua poe ti harita, basa meuting di Mina ngimpi panggih jeung kolot nu harita geus teu aya dikieuna. Asa bener-bener panggih, jonghok kalawan temberes di hiji imah agreng, teu loba nu diobrolkeun ngan katingalna marantenna berag. Nya dipapantes wae, meureun dosa-dosa kuring dihampura. Amin
Bulan kamari, wakil kuring nepikeun yen aya karyawan anu menta ditulungan sabab usaha sampinganana di imah menang musibah. Ceuk kuring “Bantuan wae”, wakil kuring kerung. Kuring ngajawab antere, “Nya kitu tea, geus karuhan yi mun usaha na maju mah, lamun teu pastina ge jarang asup ka kantor, atawa mun datang ka kantor ge, jalang-jeleng bari ngomong, saya mah lain beunghar ti kantor da usaha sorangan”. Pimpinan mah teu beda jeung indung, kudu sayaga nanggeuy di bongkokna, kudu gede hampura. Budak maju bingung susah komo.
***
Universitas Pasundan (unpas) oge kiwari geus nincak umur lima puluh taun. Geus loba pangalaman pait peuheurna ngokolakeun paguron luhur sawasta. Anu kadang-kadang diaku “peranannya terhadap pembangunan” tapi remen perhatian ti pamarentah kacida minimalna. Coba wae, indikator pangwangunan SDM teh rata-rata lama sekolah (LS). Kiwari RLS Jabar tujuh taun, leutik kacida sok komo mun taya paguron sawasta.
Kiwari unpas rata-rata ngaluarkeun lulusan 3.000 urang sataunna. Mun dirata-ratakeun ti barang gelarna sarebu urang wae, ayeuna unpas geus bisa mere kontribusi 50.000 urang lulusan. Jumlah mahasiswana nu kiwari 12 rebuan gede kacida sok komo upama dikaitkeun jeung masih leutikna APK paguron luhur di Jabar.
Sok sanajan estuning ngandelkeun dana ti masyarakat. Bari jeung SPP na teu kaasup mahal. Alhamdulillah hirup tur maju tug dugi ka umur 50 taun. Ingeut kajadian sabelas taun katukang, basa keur krisis ekonomi, Bappenas ngayakeun evaluasi program JPS nu diayakeun di Bandung. Harita nu medar makalah teh ti ITB, Unpad, Unpas, jeung hiji LSM. Saacan medar makalah masing-masing nyebutkeun sumber dana nu ngabiayaan kajian. LSM cenah dibiayaan ku lembaga internasional, ITB ku Bappenas, Unpad ku pemda Jabar. Kuring bingung kacida kudu nyebut timana danana, di detik akhir ngolebat, cekeng teh “kajian ini didanai oleh keringat dan keluh kesahnya masyarakat pasundan”, teu weudeu menang apresiasi tinu hadir harita kaasup bupati jeung walikota sajabar. Bari hate mah sabenarna ngarakacak, tapi bari ngarep-ngarep susuganan wae ka hareup mah aya robahna perhatian ti pamarentah teh.
Sok sanajan masih leutik kacida, tapi kiwari keur sa unpas-eun mah geus aya undakna perhatian ti pamarentah teh. Boh ku jalan bantuan dosen PNS na, oge penelitian sareng fasilitas lianna. Ieu hese capena Prof. Didi Turmudzi salaku rektor anu neruskeun tapak lacakna rektor saacana. Mantenna ngembangkan sarupaning kerjasama jeung jaringan anu kaitung jembar oge, keur ukuran sawasta mah anu memang teu bisa sabebas PTN. Ari perkara masih leutik kacida, kuring rada apal pedah paguron luhur nu make label “negeri” mah leuwih gede pisan. Sok sanajan ari prestasi jeung kinerjana mah sigana teu leuwih onjoy batan unpas, khususna nu di luar Jawa. Eta mah pangimeut kuring nu sok kalan-kalan ditugaskeun ku dikti ngaroris perkara hiji hal di sabureureun paguron luhur.
Asa teu merenah upami teu ditataan tapak lacak rektor sateuacan pa Didi keur kamajuan Unpas. Kahiji, Pa Oesadi SH suwargi, rektor munggaran geus hasil nanceubkeun bibit unggul keur kajembaran salajengna. Kadua, Prof. Muhtar Affandi suwargi, aya hasil onjoyna ngawangun sarana fisik kampus, utamina ngarobih gedong tilas sarana hiburan janten kampus. Ku sabab eta sok kacacapangan, unpas mah singkatan tina “universitas patilasan steambath” majar teh. Katilu, Prof. Dr. Tjetje S.Hasan suwargi mantenan mokalan para dosen keur sarakola ka pasca sarjana. Upama ayeuna unpas paling loba doktor jeung profesorna di antawis paguron luhur di Jawa Barat, kedah diangkeun eta teh diawitan pangrojong mantenna. Kaopat, Prof. Dr. Iman Sudirman, mantenana tos hasil ngembangkan manajemen modern (TQM) dina sistem tata kelola unpas. Sentralisasi dikawitan mangsa harita, pagawean hese beleke ngawangun budaya anyar dina ngokolakeun unit-unit nu aya. Alhamdulillah unpas asup kana rangking 16 nasional harita. Tapi ketang, teu bisa disapirakeun yasana pa Aboeng Kusman salaku ketua YPT Pasundan anu ngabaladah nanjeurna unpas sabada konflik Paguyuban Pasundan di taun 80an.
***
Kiwari tapak lacak marantena, oge kiprah rektor nu ayeuna, geus ngabuahkeun hasil nu teu wudu matak reueus balarea. Impian masyarakat pasundan lima puluh taun katukang moal boa bakal ngawujud. Lain ngan saukur mapaesan lembur, tapi leuwih ti kitu, mere tuturus keur kajembaran bangsa. Teu kurang teu leuwih, Setia Permana oge Prof. Cecep Syarifudin -dosen unpas, kapan-ngantunkeun keur ngajalankeun tugas nagara. Geus puguh ning nu ayeuna masih keneh mindeng mancen tugas nagara, dosen unpas mingkin rea. Pikaaguleun jeung matak reueus.
Tilu taun katukang, unpas ngahaminan pamaredih tokoh-tokoh koperasi di puseur keur nyalametkeun aset nasional di Jawa Barat. Nya eta nguniangeun deui IKOPIN. Gubernur manten, pa Dani Setiawan, ngahatean kieu “Pa Rully, wirang temen lamun kacatet dina buku sajarah koperasi lahir dan mati di Jawa Barat, alatan IKOPIN dugi ka teu kapulukna”. Ceuk pamikir, saha nu apal boa-boa aya benerna, hate teh gilig wae. Emut keneh bulan kamari di pendopo, pa Dada Rosada nyanggem, majar teh “Maju na IKOPIN kedah janten kareueus unpas”. Walahualam maju heunteuna IKOPIN, tangtuna teu pantes kuring mairan. Ngan saestuna pisan saha wae urang unpas anu aya di luar tangtuna sautak-saetik hayang mere sumbangsih kana kajembaran unpas.
Teu karasa aya taunan mancen tugas di IKOPIN. Loba rambat kamalena, tapi teu bisa majar kumaha, malar aya undakna wae tina waktu ka waktu. Ari dipaluruh-paluruh geuning, boh koperasi na boh ikopin na, geuning simana horeng loba pisan pakuat-pakait jeung tokoh oge alumnus unpas. Atuh teu ku henteu salila ieu ngokolakeun IKOPIN teh loba pisan dibantuan ku urang unpas, khususna ku para alumnina. Eta salah sahiji ciciren, yen unpas geus ngambah nagara, sok sanajan eta mah bukti leutik kacida. Nu lian tangtuna loba nu leuwih gede tur leuwih hade, kiwari oge insya Allah engke jaga.
Mungkas tulisan, jurung du’a mugia unpas nanjeur salalamina, malar hirup kalawan hurip, dina papagon budaya anu langkung jembar, mapag jaga dina impian bihari. Keur sa kuringeun, sok sanajan ampir saumuran, lima puluh taun, unpas teh gaganti indung. Tempat pangbakti jeung babakti, oge lahunan nu liuh na mangsa marudah. Make babasan obama mah, “Unpas adalah bagian dari diri saya”. Cag tunda, Wilujeng tepang taun nu ka lima puluh. Wassalam.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: